Home ยป Safari Ramadhan Nyai Hj Shinta Nuriyah Wahid – Jurnal9